• Tue, 19 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

تعیین تکلیف پروژه های مشترک سال 97 مناطق پنج گانه شهرداری یزد

تعیین تکلیف پروژه های مشترک سال 97 مناطق پنج گانه شهرداری یزد

در روز شنبه  پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری در سالن جلسات شهرداری یزد جلسه ای با حضور معاون خدمات شهری، مدیران ومعاونان امور عمرانی مناطق و کارشناسان سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری برگزار شد.