• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

بررسی معضلات سیل بند قطعه شماره چهار واقعدر پشت پارک کوهستان

بررسی معضلات سیل بند قطعه شماره چهار واقعدر پشت پارک کوهستان

در بازدید میدانی که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، معاون خدمات شهری شهرداری، دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری و رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به اتفاق جمعی از مسئولان شهری انجام شد، معضلات سیل بند قطعه شماره چهار واقعدر پشت پارک کوهستان مورد بررسی قرار گرفت.