• Wed, 20 Feb 2019
  • find-prayer-time
  • weather-condition

بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از میدان خان

بازدید شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد از میدان خان

 این بازدید در روز چهارشنبه مورخ ششم تیرماه 97  با هدف  بررسی مشکلات و معضلات  میدان تاریخی خان و بهسازی آن و همچنین ساماندهی راههای دسترسی به انجام رسید.

summary-address :