• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

اجرای گروه سرود گلبانگ در باغ دولت آباد

اجرای گروه سرود گلبانگ در باغ دولت آباد

 گروه سرود گلبانگ یزد با حضور همشهریان و مهمانان نوروزی درباغ دولت آباد یزد به اجرای برنامه پرداختند.

سرود های خیابانی در ایام نوروز از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در نقاط مختلف شهر اجرا می شود.