• Tue, 19 Jun 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

اجرای طرح همیار شهر

اجرای طرح همیار شهر

طرح همیار شهر به منظور افزایش مشارکت مردمی در امر پاکسازی معابر شهری در روز نیمه شعبان به اجرا درآمد.

این طرح با تاکید شهردار یزد و با هماهنگی حوزه معاونت خدمات شهری و با همکاری سازمان مدیریت پسماند انجام شد. در این طرح بسته های خدماتی در 120 محل پذیرایی از شهروندان، توزیع شد و همشهریان داوطلب شرکت کننده در این طرح، آموزش های لازم را توسط همکاران خدمات شهری به صورت میدانی و عملی فراگرفتند.