• Sun, 20 May 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

اجرای حکم تخریب تجاوز به گذر در بلوار شهید عابدی

اجرای حکم تخریب تجاوز به گذر در بلوار شهید عابدی

 به نقل از میثم ساکی مسئول اجرای احکام منطقه یک شهرداری یزد  و بر اساس برخورد قانونی با ساخت و سازهای بدون پروانه یا بر خلاف ضوابط فنی و شهرسازی، یک مورد حکم تخریب تجاوز به گذر واقع در بلوار شهید عابدی پس از اخذ حکم از مراجع قضایی با همکاری اداره حقوقی و عمران منطقه به مرحله اجرا در آمد.

 میثم طالبی معاون خدمات شهری منطقه ضمن تقدیر و تشکر از کلیه همکاران خاطرنشان ساخت با هرگونه ساخت و ساز مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به طور قاطع برخورد می شود.