• Fri, 27 Apr 2018
  • find-prayer-time
  • weather-condition

اجرای برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در گذر مازاریها

اجرای برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی در گذر مازاریها

برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد تا پایان تعطیلات در گذر هنر و فرهنگ مازاریها ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد،  برنامه های نوروزی این سازمان شامل سرود ها و تئاتر های خیابانی، پرفرمنس آرت، نقاشیخط، نقاشی کاریکاتور، بازیها و مسابقات ورزشی و بازیهای بومی محلی تا پایان تعطیلات نوروزی  هر شب برای بازدید کنندگان این گذر اجرا می شود.