«فراخوان»

 

 

اعطای مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر یزد

 

با عنایت به اینکه شهرداری یزد در نظر دارد براساس ابلاغیه­های شماره 71718 تاریخ 95/12/25  و 14917 تاریخ 97/3/12 کارگروه استانی نظارت بر مراکز معاینه فنی نسبت به اعطای مجوز مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در شهر یزد طبق شرح خدمات مندرج در دستورالعمل ماده3 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی اقدام نماید، لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت دعوت به عمل می­آید تا نسبت به دریافت و بررسی دقیق اسناد فراخوان از طریق سایت شهرداری یزد اقدام نموده و مدارک تنظیم شده مربوط به احراز شرایط و شاخص­های امتیازدهی را در پاکت دربسته مهر و امضاء شده تا تاریخ 1397/4/31 به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

اسناد فراخوان

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

 

 

فراخوان

ارزیابی، تحلیل و برنامه‌ریزی بهبود حوزه

 منابع انسانی شهرداری یزد

شهرداری یزد درنظر دارد در جهت استفاده موثر از نیروی انسانی خود با استفاده از شیوه های نوین به تحلیل، ارزیابی و برنامه ریزی جهت ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی بپردازد،  لذا از عموم محققین و متخصصین حوزه مدیریت نیروی انسانی دعوت می گردد رزومه کاری اعضاء و همکاران اجرای این طرح را  با رعایت شرایط زیر، تا تاریخ 1397/5/31 به دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد ارائه نمایند.

نکات و شرایط ارائه رزومه:

- محدوده و قلمرو طرح: شهرداری یزد، مناطق پنجگانه و سازمانهای وابسته  می باشد.

- رزومه کامل مجری و همکاران طرح به همراه شماره تماس در پاکت مهر و موم شده  ارسال گردد.

- پس از بررسی رزومه ها و انتخاب مشاورین واجد شرایط از آنها  جهت اجرای طرح استعلام برگزار می­نماید. در اعلام رزومه کاری مطابق با جدویل زیر امتیاز داده می شود:

 

عنوان

امتیاز

طرح های مرتبط با حوزه نیروی انسانی به همراه تاییدیه هر مورد

50

اجرای طرح برنامه ریزی بهبود بر اساس مدل 34000 به همراه تاییدیه هر مورد

100

سایر طرح های مطالعاتی به همراه تاییدیه هر مورد

10

گواهی دوره های آموزشی مرتبط با حوزه نیروی انسانی هر مورد

10

گواهی دوره های آموزشی مرتبط با مدل 34000 هر مورد

20

 

 

- مراحل ارسال رزومه با رعایت تمام موارد یاد شده در زمان تعیین شده در ساعات اداری صورت می پذیرد.

- بر روی پاکت ارسالی نام مجری و شماره تماس ذکر گردد.

نحوه ثبت نام و ارائه طرح:

-  علاقمندان می توانند طی مدت مشخص شده، با مراجعه به دبیرخانه محرمانه شهرداری و تحویل موارد زیر در این فراخوان شرکت نمایند.

- پاکت حاوی رزومه کامل شرکت

- پاکت حاوی کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (برای شرکتهای ارائه دهنده رزومه)

 نشانی دبیرخانه محرمانه شهرداری یزد (حراست): یزد ـ میدان آزادی ـ شهرداری یزد. تلفن:  ۳۷۲۵۲۰۰۲ – ۰۳۵   

برای کسب اطلاعات بیشتر با شهرداری یزد 37252002 داخلی 244 و 226 تماس بگیرید.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد