گزارش 2 - جلسه شورای مدیران شهرداری یزد - در این جلسه خط مشی امور اجرایی شهرداری در سال چهارم شورای اسلامی شهر تبیین شد.