• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

گزارش سفر اعضای اتحادیه هیأت مدیره آرامستانهای سراسر کشور در شهر جهانی یزد

گزارش سفر اعضای اتحادیه هیأت مدیره آرامستانهای سراسر کشور در شهر جهانی یزد

 علی زارع - رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری یزد درباره این سفر و نتایج آن  توضیح می دهد:

فیلم مربوطه را از اینجا دریافت نمایید:

آدرس کوتاه :