گزارش تصویری 1- بازدید محمد رضا عظیمی زاده از پروژه های عمرانی میدان امیرچقماق، میدان بعثت،تقاطع آیت ا... خاتمی و کارخانه آسفالت شهرداری یزد