گردهمائی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر یزد ـ 18 خردادماه 96