• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

همايش يك روزه هم انديشي شوراهاي اجتماعي محلات شهر يزد

همايش يك روزه هم انديشي شوراهاي اجتماعي محلات شهر يزد

اولين همايش استاني شوراهاي اجتماعي محلات يزد، با حضور مديران شهري و دستگاه هاي دست اندركار امور مديريت شهري، در روز چهارشنبه مورخ بیست و هشتم تیرماه در محل یکی از هتل های سنتی یزد برگزار شد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري يزد، اين همايش با همكاري مديريت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني، سازمان فرهنگي اجتماعي ورزشي شهرداري، شوراي اسلامي شهر يزد و بخش خصوصی، با هدف آشنايي به شرح وظايف و حدود اختيارات شوراياري محلات يزد، توجه به ماموريت هاي شوراياران، عدم انحراف از برنامه و برنامه ريزي براي شهروندان در مقياس محله در حوزه هاي مختلف به ويژه حوزه اجتماعي ـ فرهنگي، تشريح ساختار مديريت محله و نقش دستگاه هاي مختلف در اين ساختار، بسترسازي هم افزايي و هماهنگي بين دستگاه هاي امور مديريت شهري، تحكيم و تثبيت جايگاه قانوني شوراياري در مديريت محلي يزد برگزار شد.

در این همایش یک روزه، طالبي نژاد، مشاور عالي طرح مديريت محله كلانشهر تهران و عليپور، نايب رييس گروه مشاوران عالي ستاد هماهنگي شوراياري هاي كلانشهر تهران، به ايراد سخن پرداختند و پس از تبيين چهارچوب ها، اهداف و وظايف شورا هاي اجتماعي محلات، در نشستي صميمانه به سؤالات حاضرين پاسخ گفتند.