• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

نقش نظرات مردمی در تدوین بودجه سال97 شهرداری یزد از زبان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

نقش نظرات مردمی در تدوین بودجه سال97 شهرداری یزد از زبان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

آدرس کوتاه :