نشست مشترک مدیران با اعضای شورای اسلامی شهر یزد

گزارش تصویری