• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مهدی پهلوانی ـ دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز نوزدهم فروردین ماه 97

مهدی پهلوانی ـ دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز نوزدهم فروردین ماه 97

آدرس کوتاه :