• پنج‌شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مهدی پهلوانی - دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز هفدهم بهمن ماه 96

مهدی پهلوانی - دبیر کمیته روشنایی و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز هفدهم بهمن ماه 96