• پنج‌شنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مهدی قاضی نسب ـ دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز پانزدهم بهمن ماه 96

مهدی قاضی نسب ـ دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز پانزدهم بهمن ماه 96