• جمعه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مهدی قاضی نسب - دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر دوشنبه 19 مردادماه 1397

مهدی قاضی نسب - دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر دوشنبه 19 مردادماه 1397

مهدی قاضی نسب؛ دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد درباره دستاوردهای بازدید از شهرداری های سایر شهرها در حوزه سیما و منظر شهری توضیحاتی ارائه می دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :