• چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ملاقات عمومی شهردار یزد در منطقه سه شهرداری در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه 1397

ملاقات عمومی شهردار یزد در منطقه سه شهرداری در تاریخ بیست و یکم مرداد ماه 1397

.