• دوشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

ملاقات عمومی شهردار یزد در منطقه دو شهرداری در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ما 1397

ملاقات عمومی شهردار یزد در منطقه دو شهرداری در تاریخ شانزدهم اردیبهشت ما 1397

.