• جمعه، ۴ خرداد ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مرمت و تجهیز سالن مراسمات خلدبرین یزد


مناقصه گزار : سازمان آرامستانهای شهرداری یزد

 

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به میزان 250،000،000 ریال ) معادل 5% مبلغ برآورد اولیه 4،952،334،478 ریال( مي­باشد كه مي تواند بصورت واريز بحساب 10/4722446/1 بانک رسالت و يا به صورت ضمانت­نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي­نام باشد. در ضمن به پيشنهادهاي فاقد امضاء، فاقد سپرده، سپرده­هاي مخدوش، سپرده­هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي ، پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

مدت قرارداد:  4 (چهار) ماه

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ درج آگهي نوبت اول می­باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه حراست شهرداری یزد تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 26/10/1395 مي­باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 27/10/1395 در دفتر قائم مقام شهردار یزد مفتوح مي­گردد.

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 500،000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2022070889 نزد بانک تجارت شعبه امام خمینی . 

محل دريافت اسناد: تمامی متقاضیان می­بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت www.yazd.ir فرم پیش­خرید اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، سازمان آرامستانها نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

محل انجام كار: يزد- سازمان آرامستانهای شهرداری یزد  

ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است . شماره تماس 2-36258000-035

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده­هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

 متقاضیان جهت شرکت در مناقصه بايد دارای رتبه حداقل 5 (پنج) ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری باشند.

سازمان آرامستانها در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي­باشد.

نوبت اول :  1395/10/08

نوبت دوم:  1395/10/15

اسناد