مراسم نورافشانی بیستم تیرماه در محوطه امیرچقماق به مناسبت ثبت جهانی شهر تاریخی یزد