مراسم عزاداری سالار شهیدان در منطقه سه شهرداری یزد در روز هشتم محرم 2