مراسم آغاز عملیات ادامه بلوار علامه جعفری (ره) و پارک گلکار