• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد در خصوص امضاء تفاهم نامه پایداری های محیط زیست گزارش می دهد:

مدیر مرکز خلاقیت و فناوری های نوین شهری شهرداری یزد در خصوص امضاء تفاهم نامه پایداری های محیط زیست گزارش می دهد:

آدرس کوتاه :