• چهارشنبه، ۲ آبان ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

محمود دهقان - معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 23 خرداد ماه 97

محمود دهقان - معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 23 خرداد ماه 97