• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

محمد علی سلمانی ـ مدیر منطقه یک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز بیست و دوم اردیبهشت 97

محمد علی سلمانی ـ مدیر منطقه یک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز بیست و دوم اردیبهشت 97

آدرس کوتاه :