• شنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

محمد رضا دشتی - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر دوشنبه 15 مردادماه 1397

محمد رضا دشتی - رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر دوشنبه 15 مردادماه 1397

محمد رضا دشتی؛ رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد درباره شهرک مشاغل فنی و شب بازار توضیحاتی ارائه می دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :