فایل صوتی ـ رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز نوزدهم مهرماه 96

فایل صوتی ـ رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز نوزدهم مهرماه 96

 موضوع : شرح وظایف سازمان مدیریت پسماند؛ فعالیتها و برنامه ها


جهت دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید: