• شنبه، ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

فایل صوتی: حمید دهقان بنادکی مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در برنامه رادیویی روز 23آبان96

فایل صوتی: حمید دهقان بنادکی مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در برنامه رادیویی روز 23آبان96