• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

علی مزیدی ـ مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 18 فروردین 1397

علی مزیدی ـ مدیر روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 18 فروردین 1397

آدرس کوتاه :