شهردار یزد با حضور در منزل علی محمد قادریان خبرنگار پیشکسوت ورزشی استان از وی تقدیر نمود