شهردار منتخب یزد به اتفاق رئیس و برخی اعضای شورای اسلامی شهر یزد در منزل حاج مهدی فرهنگ دوست از سرداران دفاع مقدس حضور یافت و به پاس خدمات آن بزرگوار، از وی تجلیل نمود.