سفر دکتر کوآک، دبیر کل سازمان جهانی شهروندان و اتحادیه شهرهای جاده ابریشم و دیدار با شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر یزد