سخنرانی دکتر جمالی نژاد در مراسم اختتامیه اولین جشنواره سرود و نغمه های کویر