• پنج‌شنبه، ۱ فروردین ۱۳۹۸
 • اوقات شرعی
 • وضعیت آب و هوا

روش انواع ضايعات فلزي موجود در انبار مركزي واداره موتوري شهرداري

روش انواع ضايعات فلزي موجود در انبار مركزي واداره موتوري شهرداري

 

       
 
   
 

 شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به فروش انواع ضايعات فلزي موجود در انبار مركزي واداره موتوري شهرداري به صورت تفكيكي و بر مبنای  قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد

متقاضيان مي­توانند حداكثر تا پايان وقت اداري روزدوشنبه مورخ 13/07/94 پيشنهادات خود را در پاكت سر بسته محتوي پاكت (الف) شامل سپرده تضميني وپاكت( ب ) شامل پيشنهاد قيمت به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري مرکز واقع ‌در ميدان آزادي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

شرايط شركت در مزايده:

 1. كليه ضايعات به صورت يكجا وكلي قابل فروش مي­باشد و به پيشنهادهاي موردي ترتيب اثر داده نخواهد شد. بديهي است كليه هزينه هاي تفكيك، جابجايي و بارگيري به عهده برنده مزايده مي­باشد.
 2. پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ ضمانت شركت در مزايده را كه مبلغ 000/000/100 ريال مي باشد نقدا به حساب شماره 2091520071 نزد بانك تجارت به نام سپرده شهرداري يزد واريز نمايند.
 3. سپرده نفراول ودوم مزايده تا زمان انعقاد قرارداد فروش نزد شهرداري باقي خواهد ماند وچنانچه برنده اول ودوم حاضر به انجام معامله نشود برابر بند3 ماده 5 آيين نامه مالي ومعاملاتي شهرداريها سپرده مربوطه به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 4. به پيشنهادات مبهم و مشروط و فاقد سپرده و پيشنهاداتي‌كه ‌بعد از انقضاي ‌مهلت مقرر درآگهي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 5. شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
 6. برنده مزايده مكلف است ظرف مدت يك هفته پس از اعلام شهرداري نسبت به واريز كل مبلغ پيشنهادي به صورت نقد به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت اقدام نمايد.
 7. کليه هزينه ها اعم از آگهي، ماليات، عوارض وغيرو به عهده برنده مزايده مي باشد.
 8. پيشنهادات واصله در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/07/94 با حضور اعضاي كميسيون معاملات شهرداري در محل حوزه شهردار باز،قرائت وتصميم گيري خواهد شد.
 9. متقاضيان مي­توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به آدرس ميدان آزادي ـ شهرداري مركزي يزد واحد اموال مراجعه ويا با شماره تلفن 37265696  ـ 035 تماس حاصل فرمائيد.  

 

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد

 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :