رادیو شهر: مهندس مهدی قاضی نسب کارشناس ارشد حوزه معاونت معماری و شهرسازی


قاضی نسب در مورد " نگاه علمی و کارشناسی به موضوع نما، سیما و منظر شهری " توضیحاتی ارائه داد.

 

جهت دانلود فایل صوتی کلیک کنید.