دیدار مدیر کل زندانهای استان با محمد رضا عظیمی زاده شهردار یزد