دیدار مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری با شهردار یزد