دیدار جمعی از صاحبان برندهای معتبر گردشگری ایران با شهردار یزد