• چهارشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دیدار اعضای جدید خانه مطبوعات با شهردار یزد

دیدار اعضای جدید خانه مطبوعات با شهردار یزد

شهردار یزد در دیدار با اعضای جدید خانه مطبوعات یزد که در روز نهم مردادماه به انجام رسید، اصحاب رسانه را زبان گویای مردم دانست که می توانند شهرداری را در برنامه ریزی یاری رسانند.

محمدرضا عظیمی زاده در دیدار اعضای جدید خانه مطبوعات یزد با وی که در محل شهرداری مرکزی انجام شد، با اشاره به اینکه نیازهای اولیه و مستمر شهرکاملا حل شده،  تأکید نمود موضوع درآمد های پایدار، باز هم باید در دور پنجم شورای اسلامی شهر مورد توجه قرار گیرد.

شهردار یزد در این دیدار اظهار داشت : اصحاب رسانه زبان گویای مردم هستند و به نوعی می توانند شهرداری را کمک کنند تا با برنامه ریزی بیشتری فعالیت نماید.

عظیمی زاده با اشاره به اینکه خبرنگاران با کار رسانه ای ارزشمند، می توانند اولویتها را معرفی کنند خاطر نشان کرد: ارتباط با رسانه، فقط کنفرانس مطبوعاتی نیست، بلکه مدام رصد کردن مطالب آنها و استفاده از آن است.

وی با اشاره به ثبت جهانی بافت تاریخی یزد در فهرست میراث یونسکو، نگه داری و حفظ این بافت ارزشمند را وظیفه مهمی توصیف کرد که با همکاری و هماهنگی همه نهادها و مردم امکان پذیرمی باشد.