دکتر هوشمند سفیدی، استاد دانشگاه، دبیرکل و سخنگوی خانه روابط عمومی ایران با شهردار یزد دیدار کرد

 وی به منظور ارزیابی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد، جهت ششمین دوره آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی،  در شهرداری یزد حضور یافته بود.