• چهارشنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دکتر مهدی کاشفی زاده ـ عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه صدای شهر روز 13 تیرماه 1397

دکتر مهدی کاشفی زاده ـ عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه صدای شهر روز 13 تیرماه 1397