• جمعه، ۲۸ دی ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

دکتر حمید دهقان بنادکی: با انجام اصلاح هندسی تقاطع مهدیه 32 درصد بهبود ترافیکی ایجاد شده است

دکتر حمید دهقان بنادکی: با انجام اصلاح هندسی تقاطع مهدیه 32 درصد بهبود ترافیکی ایجاد شده است

آدرس کوتاه :