دوازدهمين جلسه هم انديشي رئيس سازمان با مسئولين ایستگاه ها

جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها با حضور 10  نفر از مسئولين ايستگاه ها، جانشين معاون عملیات ، معاونت آموزش و پيشگيري و معاون هماهنگي و بازرس سازمان رأس ساعت 13 ظهر روز پنجشنبه  19 اسفند ماه در دفتر مدیرعامل سازمان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري يزد، دوازدهمين جلسه هم انديشي با مسئولين ايستگاه ها در سال جاري برگزار شد ابتدا  آتشپاد دوم سيدعباس ميرشمسي رئيس سازمان با بر شمردن اهداف و استراتژی های سازمان مبني بر اجراي مجدد دوره هاي آموزشي تخصصي براي پرسنل و استفاده به موقع از تجهیزات آتش نشانی و همچنين ساير مسائل داخلي با مسئولين ايستگاه ها به گفت و شنود و بحث و تبادل نظر پرداخت.

در ادامه اين جلسه كه هر ماه تشكيل مي شود ، رئيس سازمان درخصوص برنامه هاي شب چهارشنبه آخر سال و محلهاي استقرار خودروهاي عملياتي و نيز در رابطه با لغو مرخصي ها و برنامه هاي تسهيلات نوروزي به بحث و تبادل نظر پرداخت.