• چهارشنبه، ۱ اسفند ۱۳۹۷
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

حمید رضا رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 25 اردیبهشت 97

حمید رضا رحیمدل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در برنامه صدای شهر روز 25 اردیبهشت 97

آدرس کوتاه :