حضور شهردار یزد در منزل دکتر جلال مجیبیان و تجلیل از این پزشک پیشکسوت


آدرس کوتاه :