حضور شهردار و پرسنل شهرداری در راهپیمائی 22 بهمن به روایت تصویر

حضور شهردار و پرسنل شهرداری در راهپیمائی 22 بهمن به روایت تصویر