حضور شهردار، اعضای شورای شهر و پرسنل شهرداری یزد در راهپیمایی وحدت بخش 17 دیماه